Sessies

Dit zijn de sessies in 2017. Wilt u meer weten over het congres in 2018? Laat dan uw gegevens achter >

Prof. Dr. Tinka Van Vuuren
Keynote

Speelruimte voor DI

‘Keurslijf baas knelt’, kopte recent De Telegraaf, verwijzend naar TNO-onderzoek waaruit blijkt dat 44 procent van de werkenden nauwelijks vrijheid in zijn baan ervaart. In 2007 was dat 38%. Terwijl uit Vakmedianet-onderzoek blijkt dat autonomie sterk samenhangt met duurzame inzetbaarheid. Aukje Nauta roept bedrijven daarom op om werk te maken van speelruimte voor duurzame inzetbaarheid: geef medewerkers ruimschoots tijd om te ‘spelen’ en verbaas je over wat dat oplevert!

Dr. Aukje Nauta

Aukje Nauta is mede-eigenaar van Factor Vijf Organisatieontwikkeling. Tot 2016 was ze bijzonder hoogleraar 'Employability in werkrelaties' vanwege de Nederlandse Stichting voor Psychotechniek aan de Universiteit van Amsterdam, en kroonlid SER. Studeerde organisatiepsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Promoveerde op conflicthantering in organisaties. Werkte achtereenvolgens bij TNO, Randstad en UvA. Interessegebieden: duurzame inzetbaarheid, vernieuwing van arbeidsrelaties, conflicthantering, organisatieontwikkeling en sociale innovatie.

Keynote

Duurzame loopbanen en leven lang ontwikkelen

Leven lang leren staat hoog op de politieke agenda van NL, maar wat kunnen we er zelf al aan doen? En hoe houden we het leuk? Voor duurzame loopbanen is dit van essentieel belang. In deze presentatie wordt na een inleiding op het topic vanuit een meer wetenschappelijk perspectief, ingegaan op waarom actoren wel wat eigenwijzer mogen worden, en hoe we daarmee van “leren” naar een wat speelser “ontwikkelen” kunnen bewegen.

Prof. Dr. Judith Semeijn

Judith Semeijn, bijzonder hoogleraar Loopbaanmanagement aan de Open Universiteit i.s.m. Noloc. Houdt zich in onderzoek bezig met duurzame loopbanen, opbrengsten van loopbaanmanagement, mobiliteit en inzetbaarheid van werkenden en een leven lang leren = ontwikkelen. Coördinator van de enige masteropleiding Loopbaanmanagement in NL. Bundelt krachten met andere loopbaanonderzoekers.

Keynote

Sturen op eigen regie op duurzame inzetbaarheid. Een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgevers én medewerkers.

De vraag waar veel organisaties voor staan is: “Hoe krijg je medewerkers zover dat zij ten behoeve van hun eigen duurzame inzetbaarheid hun gedrag veranderen en daar structureel mee aan de slag gaan?”. In deze bijdrage bespreekt Tinka van Vuuren de gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgevers én medewerkers om de inzetbaarheid te bevorderen en randvoorwaarden die nodig zijn dit te ondersteunen en te versterken. Hierbij gaat zij in op de uitkomsten van haar recente onderzoek over “Daadwerkelijk werk maken van gezamenlijke verantwoordelijkheid voor duurzame inzetbaarheid in de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg”.

Prof. Dr. Tinka Van Vuuren

Prof. Dr. Tinka Van Vuuren

Tinka van Vuuren staat met één been in de wetenschap en één been in de praktijk. Ze is sinds 2010 bijzonder hoogleraar Vitaliteitsmanagement aan de Open Universiteit Nederland en werkt daarnaast, sinds 2006, als senior consultant bij Loyalis Kennis en Consult onderdeel van APG en adviseert werkgevers over personeelsbeleid. Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden, zo luidde de titel van haar oratie in 2011 waarin ze het belang van vitaliteitsmanagement uit de doeken doet. Zij is arbeids- en organisatiepsycholoog en gepromoveerd op de gevolgen van ontslagdreiging voor werknemers.

Keynote

Games en gamification: een wereld (om) te winnen

De game-industrie blijft maar groeien. Wat te denken van het puzzelspel Candy Crush met meer dan 350 miljoen spelers? Is dit succes te vertalen naar de wereld van werken? Games, gamification en "gameful design" vormen een startpunt om na te denken over het vergroten van de betrokkenheid bij werken, werven en selecteren. Kunnen medewerkers spelenderwijs aan de slag met duurzame inzetbaarheid?
Aan de hand van populaire games en startups in het HR domein biedt deze lezing een introductie in de wereld van games en gamification die eindigt met concrete tips, do's en don'ts, waar HR-professionals direct mee aan de slag kunnen.

Dr. David Nieborg

Dr. David B. Nieborg is onderzoeker aan de Universiteit van Toronto. Hij was eerder verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, MIT en de Chinese University of Hong Kong. Zijn onderzoek richt zich op de opkomst van de platform economie. Naast een carrière als ondernemer en adviseur publiceerde hij de afgelopen tien jaar in diverse Nederlandse media en was hij columnist voor het NRC Handelsblad.

Deze dag is bestemd voor:

  • HR medewerkers
  • HR coördinatoren
  • HR adviseurs
  • HR managers
  • OR leden
  • Arbo professionals
  • Lijnmanagers
Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie over het gebruik van cookies.